Artsakh

Support Peace and Artsakh Independence.

Dear friends of Infinite Dental Wellness, as you may know  a long standing ceasefire in Artsakh (aka Nagorno Karabakh Republic) has been violated, by the order of the dictator of Azerbaijan, Ilham Aliyev. Since last Friday more than 200 Azeri people have died. Those are the official numbers, and we all know the credibility of totalitarian regimes. Those numbers are growing daily.

During the last two decades of  relative peace in the region, people of Artsakh have proven, that they can build a democratic society and defend it with honor. We, believe, that life of even one Armenian soldier is too precious to consider war. A war, that some  experts suggest, could escalate to a bigger, perhaps global catastrophe.

Our country is one of the mediators in the diplomatic front of this conflict. We want to ask you to use all possible methods to urge our state and federal governments  to actively help establish a lasting peace in this volatile region.

I hope you can join us and encourage others, to contribute to humanitarian relief efforts to help victims in Artsakh through these difficult times.


Here are two ways in which you can help:


Infinite Dental Wellness shows support via Armenian National Committee of America (ANCA) and various NGOs that are building a democratic society in Armenia.

Մեր հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչպես տեղյակ եք, Ապրիլ ամիսն այս տարի այնքան էլ ուրախ չսկսվեց։ Դժբախտաբար հակառակորդը, տուրք տալով ցնորքածին գաղափարներին, լայնամասշաբ գրոհներ իրականացրեց Արցախի խաղաղ բնակչության ասհմանի ամբողջ երկարությամբ։ Արդյունքում տալով անհամաչափ կորուստներ, չուրս շպրտվեց մեր սուրբ հողից։ Նրանք դա արեցին նաև  գոտեպնդվելով մեր՝ սփյուռքի անհապաղ ու պինդ աջակցությամբ։  Մեր կլինիկայի անձակազմը իր օգնությունն է ցուցաբերում Ամերիկայի Հայ Դատի գրասենյակի միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանյան ժողովրդավարական ոչ պետական ինտիտուտների միջնորդությամբ։ Մենք՝ բժիշկներս պատրաստ ենք տեղափոխվել հայրենիք ու անհապաղ լծվել մեր զինվորների ապաքինման սուրբ գործին։

 

anca usa

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH